HM Bersama Rakyat 2014 – Brunei Muara

Apabila munculnya tanggal 15 Julai pada setiap tahun pastinya rakyat dan penduduk di seluruh Negara Brunei Darussalam akan ternanti-nanti satu acara yang begitu bererti buat mereka semua kerana inilah bulan yang bagi mereka saat untuk dijadikan lipatan sejarah buat kebanyakan orang baik untuk simpanan peribadi mahupun sebagai ristaan kepada generasi mereka yang seterusnya.

01 GOPR1239

Salah satu acara yang sering kali menjadi tumpuan segenap lapisan masyarakat ialah acara keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah Bersama Rakyat serta Penduduk di keempat-empat daerah di negara ini yang mana merupakan saat-saat kegembiraan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh lapisan rakyat dan penduduk di daerah ini yang mencerminkan sifat kepimpinan serta pemedulian dan tanda kasih sayang baginda terhadap rakyat jelata.

24 GOPR1337

Di sini mereka tidak melepaskan peluang untuk menjunjung ziarah dan beramah mesra ke hadapan majlis baginda untuk menjunjung kasih dan menyembahkan ucapan tahniah sempena Hari Keputeraan baginda, di samping beramah mesra secara lebih dekat dengan raja yang dikasihi dan disayangi oleh rakyat dan penduduk negara ini. Bahkan hujan atau panas bukan penghalang untuk orang ramai berduyun-duyun membanjiri acara ramah mesra Kebawah Duli Yang Maha Mulia bersama rakyat kerana apa yang lebih bermakna buat mereka adalah untuk menatap wajah raja yang sangat-sangat mereka sanjungi dan kasihi dan seterusnya untuk mengucapkan ucapan menjunjung kasih ke hadapan majlis Kebawah DYMM semoga baginda dilanjutkan usia dan diberikan kesihatan yang berterusan.

From Pelita Brunei

18 GOPR1325
23 GOPR1335
11 GOPR1285
06 GOPR1265
10 GOPR1284
09 GOPR1274

Author: Reedz